Budget

Här kan du hitta samlad information om hur du får kontroll på din ekonomi genom att göra en budget och följa den. Det krävs struktur och vilja att ta tillbaka kontrollen över dina utgifter.

Upprätta en betalningsplan:
Leta reda på alla dina kravbrev och alla dina låneavtal. Sätt alla i en pärm och sortera dem efter de som du bör betala av först. Det finns två sätt att göra detta på. Du kan antingen göra ditt bästa för att betala av de lån som är minst kvar på först för att få en lättnadskänsla av att ett av dina lån är avbetalda. Där emot är det mer ekonomiskt att betala av det lån som har högst ränta först. Så nu skall du alltså bestämma dig för vilket lån du skall satsa lite extra krut på att betala av först. Så när du har betalat av ett kan du välja ett nytt att satsa på och så vidare. Det blir kul och jätte jätteskönt. Gör det till en liten egen tävling med delmål.

För att få hjälp med en betalningsplan eller att få hjälp att ansöka om skuldsanering kan du vända dig till din kommuns konsumentvägledning Du kan också få hjälp från inkassobolag där du är skyldig pengar.